Arduum

Cicerone

At quae stirpes sunt aegritudinis, quam multae, quam amarae! quae ipso trunco everso omnes eligendae sunt et, si necesse erit, singulis disputationibus. superest enim nobis hoc, cuicuimodi est, otium. Sed ratio una omnium est aegritudinum, plura nomina. nam et invidere aegritudinis est et aemulari et obtrectare et misereri et angi, lugere, maerere, aerumna adfici, lamentari, sollicitari, dolere, in molestia esse, adflictari, desperare. haec omnia definiunt Stoici, eaque verba quae dixi singularum rerum sunt, non, ut videntur, easdem res significant, sed aliquid differunt; quod alio loco fortasse tractabimus. haec sunt illae fibrae stirpium, quas initio dixi, persequendae et omnes eligendae, ne umquam ulla possit existere. magnum opus et difficile, quis negat? quid autem praeclarurn non idem arduum? Sed tamen id se effecturam philosophia profitetur, nos modo curationem eius recipiamus. verum haec quidem hactenus, cetera, quotienscumque voletis, et hoc loco et aliis parata vobis erunt.
(Cicero, Tusc. Disp. 3.83-84)

Yet how numerous are the roots of distress, and how bitter they are! The trunk itself may have been cast down, and still they must be pulled out, every one, by single disputations if need be. I have more than enough free time to do so—if “free time” it can be called. For although all forms of distress have the same explanation, they have many different names. Envy is a form of distress, and so are rivalry, jealousy, pity, anxiety, grief, sorrow, weariness, mourning, worry, anguish, sadness, affliction, and despair. The Stoics have definitions for all of these. For although it may appear that the terms I have listed all mean the same, they in fact refer to slightly different things, as I may perhaps explain later on. These are those root-fibers I mentioned at the start, the ones which must all be found and pulled out, so that none of them can ever arise again. No one would deny that this is a heavy and difficult task. Every great work is arduous, is it not? Yet philosophy promises that she will accomplish it, if only we take her for our physician. But this is enough for now. The rest I am ready to tell you, as many times as you like, both here and elsewhere. (tr. Margaret Graver)

Amicitia

roman_friendship

Cumque plurimas et maximas commoditates amicitia contineat, tum illa nimirum praestat omnibus, quod bonam spem praelucet in posterum nec debilitari animos aut cadere patitur. verum enim amicum qui intuetur, tamquam exemplar aliquod intuetur sui. quocirca et absentes adsunt et egentes abundant et imbecilli valent et, quod difficilius dictu est, mortui vivunt; tantus eos honos, memoria, desiderium prosequitur amicorum. ex quo illorum beata mors videtur, horum vita laudabilis. quod si exemeris ex rerum natura benevolentiae coniunctionem, nec domus ulla nec urbs stare poterit, ne agri quidem cultus permanebit. id si minus intellegitur, quanta vis amicitiae concordiaeque sit, ex dissensionibus atque ex discordiis percipi potest. quae enim domus tam stabilis, quae tam firma civitas est, quae non odiis et discidiis funditus possit everti? ex quo quantum boni sit in amicitia iudicari potest.
(Cicero, De Amicitia 23)

Moreover, while friendship comprises the greatest number and variety of beneficent offices, it certainly has this special prerogative, that it lights up a good hope for the time to come, and thus preserves the minds that it sustains from imbecility or prostration in misfortune. For he, indeed, who looks into the face of a friend beholds, as it were, a copy of himself. Thus the absent are present, and the poor are rich, and the weak are strong, and–what seems stranger still–the dead are alive, such is the honor, the enduring remembrance, the longing love, with which the dying are followed by the living; so that the death of the dying seems happy, the life of the living full of praise. But if from the condition of human life you were to exclude all kindly union, no house, no city, could stand, nor, indeed, could the tillage of the field survive. If it is not perfectly understood what virtue there is in friendship and concord, it may be learned from dissension and discord. For what house is so stable, what state so firm, that it cannot be utterly overturned by hatred and strife? Hence it may be ascertained how much good there is in friendship. (tr. Andrew P. Peabody)

Agricultura

d77efc1f22ab4b7a51873bf2adf5904b.jpg

Quibus autem artibus aut prudentia maior inest aut non mediocris utilitas quaeritur, ut medicina, ut architectura, ut doctrina rerum honestarum, eae sunt iis, quorum ordini conveniunt, honestae. mercatura autem, si tenuis est, sordida putanda est; sin magna et copiosa, multa undique apportans multisque sine vanitate impertiens, non est admodum vituperanda; atque etiam si satiata quaestu et contenta potius, ut saepe ex alto in portum, ex ipso se portu in agros possessionesque contulit, videtur iure optimo posse laudari. omnium autem rerum, ex quibus aliquid acquiritur, nihil est agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine, nihil libero dignius.
(Cicero, Off. 151)

But the professions in which either a higher degree of intelligence is required or from which no small benefit to society is derived—medicine and architecture, for example, and teaching—these are proper for those whose social position they become. Trade, if it is on a small scale, is to be considered vulgar; but if wholesale and on a large scale, importing large quantities from all parts of the world and distributing to many without misrepresentation, it is not to be greatly disparaged. Nay, it even seems to deserve the highest respect, if those who are engaged in it, satiated, or rather, I should say, satisfied with the fortunes they have made, make their way from the port to a country estate, as they have often made it from the sea into port. But of all the occupations by which gain is secured, none is better than agriculture, none more profitable, none more delightful, none more becoming to a freeman. (tr. Walter Miller)

Manus

Extremity-upper-hand

Quam vero aptas quamque multarum artium ministras manus natura homini dedit. digitorum enim contractio facilis facilisque porrectio propter molles commissuras et artus nullo in motu laborat. itaque ad pingendum, ad fingendum, ad scalpendum, ad nervorum eliciendos sonos, ad tibiarum apta manus est admotione digitorum. atque haec oblectationis, illa necessitatis, cultus dico agrorum exstructionesque tectorum, tegumenta corporum vel texta vel suta omnemque fabricam aeris et ferri; ex quo intellegitur ad inventa animo percepta sensibus adhibitis opificum manibus omnia nos consecutos, ut tecti, ut vestiti, ut salvi esse possemus, urbes, muros, domicilia, delubra haberemus.
(Cicero, De Natura Deorum 2.150)

Then what clever servants for a great variety of arts are the hands which nature has bestowed on man! The flexibility of the joints enables the fingers to close and open with equal ease, and to perform every motion without difficulty. Thus by the manipulation of the fingers the hand is enabled to paint, to model, to carve, and to draw forth the notes of the lyre and of the flute. And beside these arts of recreation there are those of utility, I mean agriculture and building, the weaving and stitching of garments, and the various modes of working bronze and iron; hence we realize that it was by applying the hand of the artificer to the discoveries of thought and observations of the senses that all our conveniences were attained, and we were enabled to have shelter, clothing and protection, and possessed cities, fortifications, houses and temples. (tr. Harris Rackham)

Caedebatur

11

Ipse inflammatus scelere et furore in forum venit; ardebant oculi, toto ex ore crudelitas eminebat. exspectabant omnes quo tandem progressurus aut quidnam acturus esset, cum repente hominem proripi atque in foro medio nudari ac deligari et virgas expediri iubet. clamabat ille miser se civem esse Romanum, municipem Consanum; meruisse cum L. Raecio, splendidissimo equite Romano, qui Panhormi negotiaretur, ex quo haec Verres scire posset. tum iste, se comperisse eum speculandi causa in Siciliam a ducibus fugitivorum esse missum; cuius rei neque index neque vestigium aliquod neque suspicio cuiquam esset ulla; deinde iubet undique hominem vehementissime verberari. caedebatur virgis in medio foro Messanae civis Romanus, iudices, cum interea nullus gemitus, nulla vox alia illius miseri inter dolorem crepitumque plagarum audiebatur nisi haec, “Civis Romanus sum.” hac se commemoratione civitatis omnia verbera depulsurum cruciatumque a corpore deiecturum arbitrabatur; is non modo hoc non perfecit, ut virgarum vim deprecaretur, sed cum imploraret saepius usurparetque nomen civitatis, crux,—crux, inquam,—infelici et aerumnoso, qui numquam istam pestem viderat, comparabatur.
(Cicero, In Verrem 2.5.161-162)

Then he* made for the market-place, on fire with mad and wicked rage, his eyes blazing, and cruelty showing clearly in every feature of his face. Everyone was wondering how far he would go and what he was meaning to do, when he suddenly ordered the man to be flung down, stripped naked and tied up in the open market-place, and rods to be got ready. The unhappy man cried out that he was a Roman citizen, a burgess of Consa; that he had served in the army under the distinguished Roman knight Lucius Raecius, who was in business at Panhormus and could assure Verres of the truth of his story. To this Verres replied that he had discovered that Gavius had een sent to Sicily as a spy by the leaders of the fugitive army, a charge which was brought by no informer, for which there was no evidence, and which nobody saw any reason to believe. He then ordered the man to be flogged severely all over his body. There in the open market-place of Messana a Roman citizen, gentlemen, was beaten with rods; and all the while, amid the crack of the falling blows, no groan was heard from his lips in his agony except “I am a Roman citizen.” By thus proclaiming his citizenship he had been hoping to avert all those blows and shield his body from torture; yet not only did he fail to secure escape from those cruel rods, but when he persisted in his entreaties and his appeal to his citizen rights, a cross was made ready—yes, a cross, for that hapless and broken sufferer, who had never seen such an accursed thing till then.

* Verres

(tr. Leonard Hugh Graham Greenwood)

Urbanitas

cicero1

In consulatu Vatinii, quem paucis diebus gessit, notabilis Ciceronis urbanitas circumferebatur. “Magnum ostentum” inquit “anno Vatinii factum est, quod illo consule nec bruma nec ver nec aestas nec autumnus fuit. [Cicero, Dicta 31]” querenti deinde Vatinio quod gravatus esset domum ad se infirmatum venire, respondit, “volui in consulatu tuo venire, sed nox me comprehendit. [Dicta 32]” ulcisci autem se Cicero videbatur, ut qui respondisse sibi Vatinium meminerat, cum umeris se rei publicae de exilio reportatum gloriaretur, “Unde ergo tibi varices?”
(Macrobius, Sat. 2.3.5)

In Vatinius’ consulship, which he held for only a few days, one of Cicero’s noteworthy mots was in circulation: “A great marvel,” he said, “came to pass in the year of Vatinius, when there was neither winter nor spring nor summer nor fall while he was consul.” When Vatinius complained that Cicero had found it a bother to pay him a sick-call at home, Cicero replied, “I wanted to come during your consulship, but nightfall overtook me.” Cicero appeared to be getting his own back, since he recalled that when he boasted how he had been borne back from exile on the shoulders of the commonwealth, Vatinius had said, “How did you get those varicose veins, then?” (tr. Robert A. Kaster)

Memoria

simonide-preserve-par-dieux

(…) gratiamque habeo Simonidi illi Cio, quem primum ferunt artem memoriae protulisse. dicunt enim, cum cenaret Crannone in Thessalia Simonides apud Scopam fortunatum hominem et nobilem cecinissetque id carmen, quod in eum scripsisset, in quo multa ornandi causa poetarum more in Castorem scripta et Pollucem fuissent, nimis illum sordide Simonidi dixisse se dimidium eius ei, quod pactus esset, pro illo carmine daturum; reliquum a suis Tyndaridis, quos aeque laudasset, peteret, si ei videretur. paulo post esse ferunt nuntiatum Simonidi ut prodiret; iuvenes stare ad ianuam duo quosdam, qui eum magno opere evocarent; surrexisse illum, prodisse, vidisse neminem: hoc interim spatio conclave illud, ubi epularetur Scopas, concidisse; ea ruina ipsum cum cognatis oppressum suis interisse: quos cum humare vellent sui neque possent obtritos internoscere ullo modo, Simonides dicitur ex eo, quod meminisset quo eorum loco quisque cubuisset, demonstrator unius cuiusque sepeliendi fuisse; hac tum re admonitus invenisse fertur ordinem esse maxime, qui memoriae lumen adferret. itaque eis, qui hanc partem ingeni exercerent, locos esse capiendos et ea, quae memoria tenere vellent, effingenda animo atque in eis locis collocanda; sic fore ut ordinem rerum locorum ordo conservaret, res autem ipsas rerum effigies notaret atque ut locis pro cera, simulacris pro litteris uteremur.
(Cicero, De Oratore 2.351-354)

(…) and I am grateful to the famous Simonides of Ceos, who is said to have first invented the science of mnemonics. There is a story that Simonides was dining at the house of a wealthy nobleman named Scopas at Crannon in Thessaly, and chanted a lyric poem which he had composed in honor of his host, in which he followed the custom of the poets by including for decorative purposes a long passage referring to Castor and Pollux; whereupon Scopas with excessive meanness told him he would pay him half the fee agreed on for the poem, and if he liked he might apply for the balance to his sons of Tyndareus, as they had gone halves in the panegyric. The story runs that a little later a message was brought to Simonides to go outside, as two young men were standing at the door who earnestly requested him to come out; so he rose from his seat and went out, and could not see anybody; but in the interval of his absence the roof of the hall where Scopas was giving the banquet fell in, crushing Scopas himself and his relations underneath the ruins and killing them; and when their friends wanted to bury them but were altogether unable to know them apart as they had been completely crushed, the story goes that Simonides was enabled by his recollection of the place in which each of them had been reclining at table to identify them for separate interment; and that this circumstance suggested to him the discovery of the truth that the best aid to clearness of memory consists in orderly arrangement. He inferred that persons desiring to train this faculty must select localities and form mental images of the facts they wish to remember and store those images in the localities, with the result that the arrangement of the localities will preserve the order of the facts, and the images of the facts will designate the facts themselves, and we shall employ the localities and images respectively as a wax writing tablet and the letters written on it. (tr. Edward William Sutton)